Helse-, miljø- og sikkerhet

Datterselskapene i UniRand har egne arbeidsmiljøutvalg (AMU) som sikrer HMS-arbeidet i konsernet.

Målsetning med HMS-arbeidet

HMS-arbeidet i UniRand skal sikre mennesklige, miljømessige og materielle verdier, og gjennom det bidra til å fremme konsernets virksomhetsmål. Videre skal UniRand som konsern og datterselskapene  ha et proaktivt forhold til helse, miljø og sikkerhet ved å:

  • Utvikle et godt arbeidsmiljø blant de ansatte
  • Være en inkluderende og lærende organisasjon
  • Ha tiltalende, funksjonelle, sikre og arbeidsmiljøvennlige bygninger

Beredskapsplan

Internkontroll

For å nå disse målene skal internkontroll inngå som integrert styringsinstrument i drift og utvikling av virksomheten i UniRands selskaper.

Publisert 8. jan. 2009 09:57 - Sist endret 26. jan. 2018 15:53