Om UniRand

UniRand er et statlig aksjeselskap heleid av Universitetet i Oslo (UiO). Det ble etablert i 2002 av UiO.

Unirand og datterselskaper er egne rettssubjekt eller selvstendig prosjekt i UiOs randsone.

  • Unirand kan ha eierposisjoner i selskaper i Universitetets randsone
  • Unirand kan forvalte rettssubjekter og prosjekter i randsonen,
  • Unirand kan yte tjenester til rettssubjekt og prosjekter i randsonen

Ledelse og styring av UniRand

Statens eierrolle i aksjeselskaper der institusjoner underlagt departementet har eierinteresser utøves formelt av statsråden. Fullmakten til å forvalte eierinteressene i UniRand og datterselskaper er imidlertid delegert til UiO gjennom brev fra fagdepartementet av 23. desember 2002 og 2. april 2003.

Generalforsamling

Styret

Daglig ledelse

Styringsdokumenter

Sentrale styringsdokumenter i UniRands virksomhet er:

Publisert 22. okt. 2009 16:13 - Sist endret 22. juni 2020 08:09