Unirand

Unirand koordinerer og tilrettelegger virksomhet i randsonen til UiO. Med randsone menes virksomhet som faller innenfor universitetets formål, men som ikke hører inn under kjernevirksomheten til universitetet.

NUBU

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

NKVTS

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

NIOM

Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer

DigForsk

Det nasjonale senteret for digitalisering av arkiv og samlinger ble solgt til UiT Norges arktiske universitet 1. januar 2017.