Unirand

Unirand koordinerer og tilrettelegger virksomhet i randsonen til UiO. Med randsone menes virksomhet som faller innenfor universitetets formål, men som ikke hører inn under kjernevirksomheten til universitetet.