Helse og trening

Ansatte i UniRand og datterselskaper kan benytte SiOs helsetjeneste og treningstilbud på samme vilkår som universitetsansatte.

Helsetjeneste

Studenthelsetjenesten er med i fastlegeordningen, er lokalisert flere steder i Oslo (sio.no). For utdypende informasjon se Studenthelsetjenestens nettsider (sio.no).

Treningstilbud

Ansatte i UniRand og datterselskaper kan benytte SiOs treningstilbud på samme vilkår som universitetsansatte.

Publisert 8. jan. 2009 09:52 - Sist endret 26. jan. 2018 15:43