Kredittkort

UniRand har kredittkortavtale med Europay Norge AS og Diners Club Norge AS.


 

Avtale mellom UniRand AS og Europay Norge AS

Inngått 10. 0ktober 2005

1. Omfang

Avtalen omfatter utstedelse av følgende kortprodukter til ansatte i Unirand AS med datterselskaper:

 • Eurocard Gold Firmakort med personlig ansvar
 • Eurocard Gold Privatkort med personlig ansvar

Bruk av to kort gjør det enklere å skille mellom firmautlegg og private utgifter, samt at ansatte kan nyte godt av alle fordelene i Eurocard Gold også i fritiden.

2. Betingelser

 • Avtalt årskontigent er kr 75, -, som belastes den enkelte kortinnehaver. Årskontingenten inkluderer både Firmakort med personlig ansvar og Privatkort.
 • Kortinnehaver faktureres en gang pr måned med 20 dagers betalingstid. Dette gir inntil 50 dagers rentefri betalingsutsettelse.
 • Generelt
  • De avtalte betingelser forutsetter at alle ansatte med reisevirksomhet/utlegg for selskapet, i størst mulig grad skal ha Eurocard eller Diners Club (ref egen avtale), samt at tilbudet om Eurocard markedsføres til øvrige ansatte. 
  • Alle datterselskaper i Unirand AS samt nye datterselskaper som Unirand AS innlemmer i konsernet i avtaleperioden skal omfattes av denne avtalen. Det utarbeides egne avtaler for hvert enkelt datterselskap dersom det er ønskelig med kort eller tjenester hvor ansvaret skal tillegges firmaet og som krever signatur av prokurist.
 • Varighet
  • Avtalen gjelder til 31.12.2008 og løper deretter for ett år av gangen inntil den ene eventuelt begge parter sier den opp. Oppsigelse skal skje skriftlig med minimum 3 måneders varsel.

Avtale mellom UniRand AS og Diners Club Norge AS

Inngått 10. 0ktober 2005

1. Omfang

Avtalen omfatter utstedelse av følgende kortprodukter til ansatte i Unirand AS med datterselskaper:

 • Diners Club kort med personlig ansvar
 • Diners Club Privatkort med personlig ansvar
 • GlobeCard MasterCard med personlig ansvar

Bruk av to kort gjør det enklere å skille mellom firmautlegg og private utgifter, samt at ansatte kan nyte godt av alle fordelene til Unirand AS også i fritiden.

2. Betingelser

 • Avtalt årskontigent er kr 75, - for Diners Club hovedkort og kr 75,- for GlobeCard som belastes den enkelte kortinnehaver. Årskontingenten på Diners Club inkluderer også et Diners Club privatkort for den som ønsker det.
 • Kortinnehaver faktureres en gang pr måned med 20 dagers betalingstid på Diners Club hovedkort og GlobeCard. Dette gir inntil 50 dagers rentefri betalingsutsettelse.

3. Generelt

 • De avtalte betingelser forutsetter at alle ansatte med reisevirksomhet/utlegg for selskapet, i størst mulig grad skal ha et Diners Club kort eller Eurocard Gold (ref egen avtale), samt at tilbudet om Diners Club kort og GlobeCard markedsføres til øvrige ansatte. 
 • Alle datterselskaper i Unirand AS samt nye datterselskaper som Unirand AS innlemmer i konsernet i avtaleperioden skal omfattes av denne avtalen. Det utarbeides egne avtaler for hvert enkelt datterselskap dersom det er ønskelig med kort eller tjenester hvor ansvaret skal tillegges firmaet og som krever signatur av prokurist.

4. Varighet

 • Avtalen gjelder til 31.12.2008 og løper deretter for ett år av gangen inntil den ene eventuelt begge parter sier den opp. Oppsigelse skal skje skriftlig med minimum 3 måneders varsel.
Publisert 8. jan. 2009 11:08 - Sist endret 9. juni 2015 11:12