print logo

Unirand

Unirand koordinerer og tilrettelegger virksomhet i randsonen til UiO. Med randsone menes virksomhet som faller innenfor universitetets formål, men som ikke hører inn under kjernevirksomheten til universitetet.

Atferdssenteret

Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

 

NKVTS

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Niom

Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer

DigForsk

Det nasjonale senteret for digitalisering av arkiv og samlinger ble solgt til UiT Norges arktiske universitet 1. januar 2017.